9 tầng địa ngục
Phiêu lưu mạo hiểm
Đây là một game đòi hỏi người chơi phải có sự nhạy bén điều khiển chú quạ vượt qua chông gai và đầy rẫy bẫy ngầm nơi địa ngục. Một game rất hay dành cho tín đồ thích sự thử thách.

Bình luận

Báo lỗi | Nguồn: Sưu tầm