Cờ CARO
Trí tuệ
Thể loại game nhẹ nhàng, giải trí sau mỗi giờ học tập, làm việc căng thẳng. Tuy nhiên cũng không kém phần cân não :D

Bình luận

Báo lỗi | Nguồn: Sưu tầm