Cursed Treasure: Level Pack!
Thủ thành
Bạn vào vai chúa quỷ, nhằm bảo vệ kho báu của mình khỏi bị cướp mất từ con người. :D chơi bên phe phản diện xem sao nào =]]

Bình luận

Báo lỗi | Nguồn: Sưu tầm