Dragon Warrior
Phiêu lưu mạo hiểm
Chiến binh diệt rồng. Một thể loại game đi cửa đỉnh của đỉnh.

Bình luận

Báo lỗi | Nguồn: Sưu tầm