Monster Warriors
Thủ thành
Bạn vào vai thủ lĩnh quái vật. Bạn sẽ kéo quân đánh chiếm nhà cửa đất đai của con người. =]] Kéo quân như đế chế huyền thoại

Bình luận

Báo lỗi | Nguồn: Sưu tầm