Panda Uprising
Thủ thành
Giúp Febb SteelMochi, một chiến binh từ Empire Mun để chiếm lại thủ đô chinh phục trong Isterland. Đánh bại quân đội gấu trúc bằng cách sử dụng sức mạnh của tám yếu tố Mashu....

Bình luận

Báo lỗi | Nguồn: Sưu tầm